Handen in de vorm van een hartje

Masterclass en Werkplaatsevent: veilig verbinden, samen helen

Jeugdigen, gezinnen en professionals hebben soms te maken met ernstige ontregeling bij jeugdigen, bijvoorbeeld rond suïcidaliteit. Begeleiden en behandelen vanuit relationele veiligheid werpt, in een onderling nauwe samenwerking, zijn vruchten af. Verbindend gezag kan helpen bij het herstellen van de relatie tussen ouder en kind en vanuit deze verbinding, het begrenzen van zelfbeschadigend gedrag. Maar hoe doe je dat dan?

Tijdens dit werkplaatsevent staat een verbindende benadering bij ernstige ontregeling bij jeugdigen centraal. Samen gaan we op zoek naar hoe je op een andere en bredere manier hier naar kan kijken en hier mee om kan gaan. Je ontvangt hiervoor concrete en praktische handvatten en je leert op een andere manier vragen te stellen.